Umiejętność słuchania - zasadnicza rola w percepcji mowy.

Zburzenia uwagi słuchowej – mogą być przyczyną rozwoju problemów z mową.

Tomatis zwrócił uwagę na potrzebę diagnozy przetwarzania słuchowego (słuchania).

Dostrzegał wpływ zaburzeń w tym zakresie na funkcjonowanie społeczne człowieka, na umiejętności komunikacji językowej. Szukał sposobów usuwania zaburzeń uwagi słuchowej.

Opracował metodę diagnozy i program terapii.

Test uwagi słuchowej wykonywany jest za pomocą audiometru, ale nie jest badaniem audiologicznym! Badanie ma na celu określić jak osoba słucha, a nie czy słyszy.  

Test uwagi słuchowej bada zdolność przetwarzania słuchowego różnych częstotliowści. Mówi nam jak słuchamy i przetwarzamy, to co słyszymy. Daje możliwość: określenia częstotliowści, w obrębie których występuje nadwrażliwość słuchowa, czy jedno i drugie ucho słucha tak samo, w jakim tempie przetwarzamy, jak różnicujemy dźwięki.

 

 Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów:

•Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej

•Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (dźwięk podawany jest drogą kostną)

•Badanie lokalizacji źródła dźwięku

•Test lateralizacji słuchowej.

 

Po przeprowadzonej konsultacji z testem uwagi i lateralizacji słuchowej opracowany zostaje indywidualny program terapii.

 

Cena testu uwagi słuchowej: 500 zł
Badanie przeprowadza Agnieszka Rykaczewska, konsultant poziomu IV Metody Tomatisa®

Forma płatności: gotówka, przedpłata na konto, blik (przelew na telefon).