Holistyczna terapia jąkania – model autorski

Prowadzenie: dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko, mgr Agnieszka Rykaczewska
Program ramowy:
Holistyka w logopedii i postępowaniu logopedycznym – na czym polega?
Kiedy mówimy o jąkaniu? Niepłynność mowy i…?
Jak i kiedy rozpocząć terapię?
Jakie ćwiczenia na początku, a jakie na etapie zaawansowanym?
Jak zaplanować współpracę z pacjentem, jego rodziną i środowiskiem?
Jakie techniki zaproponować do treningu płynności mowy?
Jakie metody zaproponować do zwiększenia i motywacji do ćwiczeń?
Jak prowadzić współpracę z innymi specjalistami?

Cena: 600 zł - 10 godz. dydaktycznych.
Forma: zajęcia grupowe, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, materiały uzupełniające.


RADY PEDAGOGICZNE1. Emisja i higiena głosu - prowadzenie: Agnieszka Rykaczewska, Hanna Sobisz
2. Trudności w nauce jako przejaw zaburzeń przetwarzania słuchowego - prowadzenie: Agnieszka Rykaczewska
3. Rozwój dziecka -przygotowanie do nauki czytania i pisania - prowadzenie: Hanna Sobisz
4. Praca nad dysleksją - prowadzenie: Hanna Sobisz
5. Skuteczna ortografia dla osób z dysortografią - prowadzenie Hanna Sobisz

6. Gramatyka w pracy z dysleksją. Subiektywny przegląd materiału wspomagającego (nie tylko dla osób z dysleksją) - prowadzenie Hanna Sobisz

1. Emisja i higiena głosu.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy nt. profilaktyki chorób zawodowych głosu, wspomaganie leczenia osób, u których problem niedomagań głosowych już wystąpił. W trakcie szkolenia uczestnicy nabierają umiejętności świadomej pracy nad głosem i ochrony aparatu głosowego przez zmniejszenie wysiłku głosowego, usprawnienie funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego, zwiększenie efektywności pracy głosem poprzez: naukę podparcia oddechowego, uelastycznienie oddechu, znalezienie wygodnego dla mowy rejestru głosu, naukę mówienia "na masce", niwelowanie spięć w aparacie oddechowym, głosowym i artykulacyjnym.2. Trudności w nauce jako objaw zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Program szkolenia:

1.      Słuch i funkcje fonologiczne.

2.      Hipoteza deficytu przetwarzania słuchowego

3.     Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD).

4.     Procesy fonologiczne a zaburzony rozwój mowy i języka.

5.     Dyslalia w APD - APD w dyslalii.

6.     Wsparcie ucznia z APD - systemy wspomagające słyszenie.

7.     Akustyka sal lekcyjnych a przebieg procesu dydaktycznego.

8. Zasady pracy z uczniem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - wsparcie dla nauczycieli, terapeutów szkoleniowych.3. Rozwój dziecka -przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Droga dziecka do możliwości funkcjonowania w cywilizacji jest i trudna i długa. By dobrze ją zacząć i móc przeprowadzić pociechę przez ten proces, warto przyjrzeć się, jak można zrobić to mądrze, przyjemnie i sprawnie. Szkolenie dotyczące przygotowania do nauki czytania i pisania ma właśnie taki cel: pokazać, jak dobrze pracować nad rozwojem tych umiejętności, które są przecież niezbędnym elementem cywilizacji.
Program
1. Zabawy wspomagające prcepcję słuchową, wzrokową i ruchową.
2. Świat głosek światem dziecka.
3. Świat liter światem cywilizacji.
4. Prawidłowy uchwyt przyboru do pisania.
5. Prawidłowa postawa przy pisaniu.
6. Garść konkretnych ćwiczeń i zadań.4. Praca nad dysleksją.
W szkoleniu będzie pokazana praca nad koncentracją i uważnością - niezbędnymi elementami przy każdej pracy umysłowej. Zaproponowany zostanie cykl ćwiczeń językowych, gramatycznych, słownikowych i stylistycznych. Wszystko to ma wspomóc pracę mózgu i tworzyć nowe pola neuronalne.5. Skuteczna ortografia dla dysortografików.

Ramowy program szkolenia:
1. Garść teorii (ortografia, historia, morfologia, umowność, kodyfikacja ortograficzna).
2. Świat głosek- świat liter- droga dziecka do ortografii.
3. Metody pracy nad ortografią
- porównanie morfologiczne
- użycie „tradycyjnych” zasad ortograficznych
- użycie „statystycznych” zasad ortograficznych
- wykorzystanie liter podstawowych i niepodstawowych.
4. Praktyka
- garść przykładowych ćwiczeń ortograficznych
- zestaw gier ortograficznych.6. Gramatyka w pracy z dysleksją. Subiektywny przegląd materiału wspomagającego dla osób z dysleksją (i nie tylko)

Uczenie się gramatyki nie jest czymś, co należy do ulubionych zajęć ... Niestety nie porywa ani temat ani (tym bardziej) sposób prezentacji materiału. Szkolenie "..." odkrywa sprawdzone w wieloletnim doświadczeniu edukacyjnym metody, sposoby, algorytmy, ćwiczenia uruchamiające analityczne myślenie.
Podkreślić trzeba dwie sprawy:
1. Nie gramatyka będzie tu najważniejsza
2. Wiedza ta jednak wpłynie na rozszerzenie kompetencji językowych każdego ucznia.


CENNIK:
Koszt pojedynczego szkolenia to 2800 zł (dla grupy do 10 osób)
Czas trwania: 5 h dydaktycznych
Forma: stacjonarnie lub on-line
Dojeżdżamy w obrębie trójmiasta, w województwie pomorskim warunki do uzgodnienia.