Nazywam się Agnieszka Rykaczewska, jestem dyplomowanym specjalistą emisji i higieny głosu, logopedą medialnym, neurologopedą i polonistą. Szeroko rozumiana komunikacja od zawsze była w centrum moich zainteresowań. Swoją pracę zawodową rozpoczynałam w 1997 r. w trójmiejskich mediach. W 2004 r otworzyłam w Gdyni prywatny gabinet logopedyczny. Od tego czasu zajmuję się terapią mowy, komunikacją językową oraz terapią zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Prowadzę również warsztaty i szkolenia specjalistyczne.

Swoje zainteresowania i działania zawodowe skupiam głównie na dziedzinach: warsztatach z emisji głosu, terapii jąkania i stymulacji Metodą Tomatisa®. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi przygotować autorskie programy, które pomagają uczestnikom w życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Regularnie współpracuję z innymi specjalistami podnosząc jakość zajęć.

Wykształcenie:

Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Filologia polska, pięcioletnie studia magisterskie, Uniwersytet Gdański

Ukończone szkolenia i warsztaty specjalistyczne:

- Neuroflow, kurs

- Kurs na terapeutę SI moduł IIi (Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych)

- Kurs na terapeutę SI moduł II (Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych)
- Kurs na terapeutę SI moduł I (Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych)

- TUS - Trening Umiejętności Społecznych (Centrum Terapii Behawioralnej (CTB) we współpracy z Instytutem Edukacji Terapeutycznej w Radomiu)

- Trener TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Trener Treningu Umiejętności Społecznych (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Trener metod relaksacyjnych dla dzieci (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

- Jak zacząć prowadzić webinary i kursy on-line (Karolina Czerwonka Akademia Kursowebinarów)

- METODA TOMATISA poziom 4 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- METODA TOMATIS Poziom 3 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- METODA TOMATISA Poziom 2 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)

- Trener - szkoleniowiec ( Erudiogroup)
- Trening regulacji emocji (Centrum Rozwoju Osobistego we Wrocławiu)
- Wczesna nauka czytania "Kocham czytać" (prof. Jadwiga Cieszyńska, autorka Metody Krakowskiej)
- METODA TOMATISA Poziom 1 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień II praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień I (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Jąkanie wczesnodziecięce (prof. T. Tarkowski, Fundacja Orator)
- Kurs „Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Svietłany Masgutowej (Międzynarodowy Instytut dr Svietłany Masgutowej)
- Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
- Kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)
- Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów)
- Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny (Combid ata Sopot)
- Seminarium naukowe „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
- Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia) (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie)
- Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (dr A. Regner, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
- Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dr Pluta-Wojciechowska, Polski Związek Logopedów)


Publikacje:

"Metoda Tomatisa jako pomoc dzieciom w spektrum autyzmu z zaburzeniami przetwarzania

słuchowego", Forum Logopedy (listopad-grudzień 2023) str. 20-21.

"Metoda Tomatisa jako uzupełnienie terapii osób jąkających się", Forum Logopedy (lipiec - sierpień 2023) str. 52-53.

"Terapia logopedyczna dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i jąkaniem wczesnodziecięcym. Wskazówki metodyczne i rozwiązania praktyczne", Forum Logopedy (listopad - grudzień 2022) str. 26-33 - współautor: dr Anna Walencik-Topiłko.

"Trening słuchowy Metodą Tomatisa® stymuluje przedsionek i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2022) str. 60-61.

 "Grupowa terapia jąkania w czasie pandemii", Forum Logopedy (maj - czerwiec 2022) str. 20-24.

"Treningi słuchowe Metody Tomatisa® w czasie pandemii COVID-19. Wprowadzenie słuchawek Tomatis Invinity®", Forum Logopedy (maj - czerwiec 2022) str. 49-90.
"Metoda Tomatisa® jako metoda wspomagająca pracę terapeutyczną", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 48-49.
"STYMULACJA SŁUCHOWA w terapii logopedycznej", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 50-57.
"Trening Metodą Tomatisa ® jako uzupełnienie terapii logopedycznej", Forum Logopedy (maj - czerwiec 2021) str. 66-67.

Wystąpienia:

- XI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 2022, 26.11.2022, prelekcja: GŁOS, MOWA, AKCENT, KOMUNIKACJA – WSPARCIE PROGRAMEM SŁUCHOWYM Metody Tomatisa®

- Radio Pogoda (87,8 FM) 13.09.2022 audycja red. Edyty Stańczyk z Anną Walencik-Topiłko i z Agnieszką Rykaczewską o jąkaniu, terapii jąkania i osobach jąkających;

- Seminarium z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 7.03.2022 r. "Metoda Tomatisa® w terapii logopedycznej".
- Konferencja Logopedyczna w Warszawie 20.11.2021 r : prelekcja: "Jak wykorzystać Metodę Tomatisa® w terapii logopedycznej".