TELEFON: 502 082 477 (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00 - 18.00)

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00-12.00
WTOREK, CZWARTEK 16.00 - 18.00
 
DANE FIRMY:
LOGOPEDA AGNIESZKA RYKACZEWSKA UL. WROCŁAWSKA 100 D, 81-530 GDYNIA NIP: 5861739637Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

1.     LOGOPEDA Agnieszka Rykaczewska oświadcza, że jest Administratorem Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sprawuje Pan/Pani pieczę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO w odniesieniu do danych osobowych reprezentujących dany Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot.

2.   Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sparuje Pan/Pani pieczę dane osobowe, które LOGOPEDA Agnieszka Rykaczewska pozyskała będą przetwarzane przez nią na podstawie art. 6 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii i/lub warsztatów. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2.

3.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią/Pana usług świadczonych przez LOGOPEDA Agnieszka Rykaczewska.

4.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.

5.   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.   Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz przez LOGOPEDA Agnieszka Rykaczewska. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zajęcia się Pana/Pani sprawą, do której niezbędne są Pani/Pana dane osobowe.

7.   Dane kontaktowe Administratora Pana/Pani danych osobowych:  Agnieszka Rykaczewska, telefon: 502 082 477.