"Metoda Tomatisa jako uzupełnienie terapii osób jąkających się", Forum Logopedy (lipiec - sierpień 2023) str. 52-53.
"Terapia logopedyczna dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i jąkaniem wczesnodziecięcym. Wskazówki metodyczne i rozwiązania praktyczne", Forum Logopedy (listopad - grudzień 2022) str. 26-33 - współautor: dr Anna Walencik-Topiłko.
"Trening słuchowy Metodą Tomatisa® stymuluje przedsionek i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2022) str. 60-61.
"Grupowa terapia jąkania w czasie pandemii",  Forum Logopedy (maj - czerwiec 2022) str. 20-24.
"Treningi słuchowe Metody Tomatisa® w czasie pandemii COVID-19. Wprowadzenie słuchawek Tomatis Invinity®",  Forum Logopedy (maj - czerwiec 2022) str. 49-90.
"Metoda Tomatisa® jako metoda wspomagająca pracę terapeutyczną", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 48-49.

"STYMULACJA SŁUCHOWA w terapii logopedycznej", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021) str. 50-57.
"Trening Metodą Tomatisa® jako uzupełnienie terapii logopedycznej", Terapia Specjalna (czerwiec 2021).

"Trening Metodą Tomatisa® jako uzupełnienie terapii logopedycznej", Forum Logopedy (maj - czerwiec 2021) str. 66-67.

"Trening słuchowy Metodą Tomatisa® stymuluje przedsionek i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2022).

"Metoda Tomatisa® jako metoda wspomagająca pracę terapeutyczną", Forum Logopedy (wrzesień - październik 2021).

"Trening Metodą Tomatisa jako uzupełnienie terapii logopedycznej", Terapia Specjalna (czerwiec 2021)